SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi

Archive

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi: Kalkınma ve Karbonsuzlaşma İçin Bütünlüklü Sanayi Politikası Gerekiyor

SHURA, yeni raporu ‘Adil Dönüşüm Kapsamında Türkiye İçin Sanayi Politikası Alternatifleri’ni yayınlandı. Raporda, kalkınmada önemli paya sahip sanayi sektöründe yapısal dönüşümle birlikte yeşil dönüşümün önemi vurgulanıyor. Türkiye’de sanayinin enerji yoğunluğu