Yanlış su yönetimi

Archive

Yanlış su yönetimi, % 40 daha fazla enerji, % 20 daha fazla emisyon demek!

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları iklim değişikliğini tetiklemeye devam ediyor. Çünkü atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu, sanayi öncesi dönemde milyonda 280 ppm civarında seyrederken 2020’nin başlarında 413 ppm’ye yükseldi. Artık iklim değişikliği