• Şubat 26, 2024

Sanayide Enerji Tasarrufu için Kobi’ler Yeşil Dönüşüme Geçmeli

Sanayide Enerji Tasarrufu için Kobi’ler Yeşil Dönüşüme Geçmeli

Türkiye Genel Müdürü Nuri Köse, Yeşil Mutabakat sürecinin KOBİ’lerin yeşil dönüşümünü önemli hale getirdiğini belirterek, “KOBİ’lerin farkındalığının artırılması ile enerji verimli bir sanayiye sahip olabiliriz” dedi.

 

Enerji verimliliği, sadece büyük sanayi işletmelerini değil, çalışan sayısı açısından ekonominin yüzde 99,7’sini oluşturan KOBİ’lerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için büyük bir önem taşıyor. KOBİ’lerin dünyadaki dalgalanmalara karşı dirençli ve rekabetçi organizasyonlara dönüşmesinin yolunun enerji verimliliğinden geçtiğini belirten Atlas Copco Kompresör Tekniği Türkiye Genel Müdürü Nuri Köse, “İstihdamın yüzde 71’i, ekonomik katma değerin yüzde 35,5’i, ihracatın yüzde 30,4’ü ve Ar-Ge harcamalarının yüzde 27,1’i tek başına gerçekleştiren KOBİ’ler olmadan sanayide enerji tasarrufundan söz edemeyiz. KOBİ’lerin farkındalığının artırılması ile enerji verimli bir sanayiye sahip olabiliriz” dedi.

Geçtiğimiz yıl sonunda yürürlüğe giren Avrupa Yeşil Mutabakatı’na dikkat çeken Nuri Köse bu sürecin KOBİ’lerin yeşil dönüşümünü önemli hale getirdiğini vurguladı. Köse’nin verdiği bilgiye göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren demir- çelik, çimento, gübre, alüminyum, hidrojen ve elektrik üretimi yapan işletmeler ürünlerin üretimi aşamasında salınan sera gazları üzerinden hesaplanan emisyon ticaret sistemi kapsamında parasal bir tutar ödemeye başlayacak. Bu sisteme dahil olmayan ülkeler de Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yaparken karbon ücretini ithalat yapan firmaya ödemek zorunda kalacaklar. Köse, bu nedenle üretim sürecinde ortaya çıkan sera gazı miktarı ne kadar az olursa karbon vergisinin de o kadar az olacağını ve üretim maliyetlerinin düşeceğini belirtiyor.

Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak enerji verimliliği yüksek teknolojiler ile müşterilerin sera gazı salımını düşürerek, üretim maliyetlerini azaltmalarını ve bununla beraber piyasadaki rekabet gücünü artırdıklarını ifade eden Köse, alanında uzman enerji danışmanlarıyla sahada yaptıkları ölçüm ve analiz sonuçlarına göre, müşterilerine en uygun verimlilik çözümlerini sunduklarını vurguladı.

 

“Toplam enerji tüketiminin yüzde 43’ü sanayide gerçekleşiyor”

Sanayide yeşil üretim, ileri teknoloji, üstün kalite, ihracat kapasitesi artışı, endüstriyel kapasitenin dönüştürülmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve rekabetçiliğin artırılması gibi hedeflerin merkezinde “Sürdürülebilir enerji tasarrufu” olduğunu kaydeden Atlas Copco Kompresör Tekniği Türkiye Genel Müdürü Nuri Köse, “Sanayide sürdürülebilir enerji tasarrufunu destekleyen kompresörler, üretimde maliyetleri azaltırken verimliliği de yükseltiyor. Türkiye’de toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 43’ü sanayide gerçekleşiyor. Endüstriyel bir hava kompresörünün satın alma fiyatı, kullanım ömrü maliyetlerinin yalnızca yüzde 20’sini, basınçlı hava kompresörleri ise sanayide enerji giderlerinin yüzde 15-20’sini oluşturuyor. Buradaki her tasarruf’, toplam giderine olumlu yansıyor. Sanayide verimlilik açısından oyunun kurallarını yeniden yazan çözümlerimizle tüm endüstrileri yüzde 60’a varan enerji tasarrufu ile tanıştırıyoruz” dedi.

 

“Ürünlerimiz yatırım maliyetlerini 6 ayda amorti ediyor”

Nuri Köse’nin verdiği bilgiye göre, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme eğilimleri, kompresör seçiminde maksimum üretkenlik ve güven arayışlarını artırıyor. Bu arayışlara yanıt veren ekipmanlar sanayinin tüm alanlarında daha da yaygınlaşırken, yüksek verimlilik ve tasarruf beklentisindeki üreticiler için de çözüm ortağı oluyor.

Köse, “Enerji geri kazanımı, merkezi kontrolcü sistemleri, kimyasal tamburlu kurutucu gibi özel sistemlerimizle ürünlerimizin yatırım maliyetlerinin dönüş süresini 6 aya kadar düşürebiliyoruz” dedi.

Diğer Haberler