• Eylül 13, 2023

Alarko Holding’den 2030’da %50 daha az su tüketimi, 2050’de net sıfır emisyon taahhüdü

Alarko Holding’den 2030’da %50 daha az su tüketimi, 2050’de net sıfır emisyon taahhüdü

Grup şirketlerinde ve yatırımlarında uzun vadeli çevresel ve sosyal faydayı temel alan Alarko Holding, 2022’de Gezegen, İnsan ve Kültür, Dijital Dönüşüm ve İnovasyon başlıkları altında yürüttüğü sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve hedeflerini ortaya koydu.

2050’ye kadar net sıfır sera gazı salımı hedefleyen Grup, biyoçeşitlilik çalışmalarına 4.5 milyon TL kaynak aktardı ve bu alana her yıl %20 daha fazla kaynak ayırmayı taahhüt etti. Su kullanımını 2022’de %9 oranında azaltan Alarko Holding, 2030’a kadar su tüketimini %50 düşürmeyi hedefliyor. Kurumsal sosyal sorumluluk alanına 2022’de 17 milyon TL ayıran Grup, bu alandaki harcamalarını da 2030’a kadar üç katına çıkaracak.

 

Sorumlu yatırım ilkeleri ile herkes için daha iyi bir geleceğe katkı veren ve gücünü bu alanda dönüşüm için harekete geçiren Alarko Holding, tüm grup şirketlerindeki sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve hedeflerini ortaya koyan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Alarko Holding’in çevresel, sosyal ve yönetişime dair performansını beyan etmek üzere Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiavite – GRI) Standartlarına uyumlu olarak hazırladığı rapor, holdingin sürdürülebilirlik stratejisi, öncelikleri, hedefleri ve performansı ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) hangi alanlarda katkı sunduklarının bir anlatımını içeriyor.

Sürdürülebilirliğin uzun vadeli başarının anahtarı olduğuna inanan şirket, Gezegen, İnsan ve Kültür, Dijital Dönüşüm ve İnovasyon başlıkları altında topladığı öncelikli konuları, uzun vadeli hedefler ile de takip edecek.

 

Yıldız: “Dünyamız için kalıcı değer yaratmaya devam edeceğiz”

Sürdürülebilirlik mottolarını “Geleceğe Değer” olarak belirlediklerini aktaran Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız; çevresel, sosyal ve yönetimsel alanlarda herkes için daha iyi bir gelecek hedeflediklerini ifade etti.

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde tüm paydaşlarımız ile yenilikçi ve gelecekten ilham alan çözümler üretiyoruz. Bugünkü eylemlerimizle; kuruluşumuzun, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın geleceğini şekillendirdiğimizin farkındayız. Bu sebeple; çalışanlarımıza, toplumumuza ve paydaşlarımıza fayda sağlayacak yeni iş alanlarına yatırım yaparak geleceği herkes için değerli hale getirmeyi hedefliyoruz. Alarko Holding olarak insan odaklı organizasyonel mirasımızı gezegen için faydaya dönüştürmeye çalışıyor, dönüşümü mümkün kılmak için de teknoloji ve inovasyonun gücünü kullanıyoruz. Öncü, güçlü ve saygın bir dünya şirketi olma vizyonumuzla paydaşlarımız, ülkemiz ve dünyamız için kalıcı değer yaratmaya devam edeceğiz.”

 

Her yıl ekosistem restorasyonuna %20 daha fazla kaynak ayrılacak

Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde Gezegen başlığı altında iklim krizi ve ekosistem restorasyonuna odaklanan Alarko Holding, yenilenebilir elektrik/depolamaya yönelik yatırımlar ve enerji verimliliği çalışmaları ile 2022’de bir önceki yıla göre ciro bazlı sera gazı salım ve enerji yoğunluğunu azalttı. Şirket ayrıca 2050’ye kadar net sıfır sera gazı salımı hedefini de ortaya koydu.

2022’de biyoçeşitlilik çalışmalarına 4.5 milyon TL aktaran şirket, her yıl ekosistem restorasyonuna %20 daha fazla kaynak ayırmayı vadediyor. Su kullanımını 2022’de önceki yıla göre %9 oranında azaltan Alarko Holding, su tüketimini de 2030’a kadar %50 oranında düşürmeyi hedefliyor.

 

Çalışanlara yönelik toplam 168 bin 313 saat eğitim düzenlendi

Sürdürülebilirliğe ulaşma ve hatta sürdürülebilirliğin ötesine geçme yolculuğunda en önemli unsurun insan ve toplum olduğuna inanan Alarko Holding, İnsan başlığı altında yetenek yönetimi, kapsayıcılık ve çeşitlilik, çalışan bağlılığı ve toplumsal yatırımlar konularına yer veriyor.

Çalışanlarının sürekli gelişmesini önceliklendiren şirket, “Alarko 101”, “Farkındalığımı Artırıyorum”, “Mesleğimde İlerliyorum”, “Yeni Çağın Liderleri”, “Birlikte Gelişiyoruz” gibi başlıkları içeren eğitimlerle tüm çalışanlarına eşit fırsatlar sağlayarak onların yeni beceriler edinmelerini ve kariyerlerinde ilerlemelerini destekliyor. 2022 yılında 102 bin 981 saati İSG eğitimi olmak üzere, toplam 168 bin 313 eğitim saatine ulaşan şirket, Çalışan Memnuniyeti Anketi ile de çalışma koşullarının iyileştirmesine yönelik önerileri değerlendiriyor. Holding çalışan bağlılığı skorları 2022’de önceki seneye göre çalışan bağlılığı skorunu 10 puan artarak 67’ye ulaşan Alarko Holding, bu skoru 2030’a kadar %20 oranında artırmayı hedefliyor.

Alarko Holding ayrıca kurumsal yönetimde çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımının hayati önem taşıdığının bilinciyle Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası kapsamında %27 seviyesindeki Yönetim Kurulu kadın üye oranını da uzun vadede %40’a yükseltmeyi planlıyor.

 

Kurumsal sosyal sorumluluk bütçesi 2030’a kadar 3 katına çıkacak

Sürdürülebilirlik bakış açısı ile sosyal refahı büyütmeyi amaçlayan ve bu alanda uzun yıllardır toplumsal dönüşüme hizmet edecek projelere imza atan Alarko Holding, 2022’de yürüttüğü toplumsal yatırım projelerinde 468 gönüllü ile, 801 gönüllülük saatine ulaştı.

Grup geçtiğimiz yıl tüm şirketlerinde çocuklar ve gençlere yönelik eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, sokak hayvanları, çevre ve spor alanlarında 17 milyon TL’ye ulaşan kurumsal sosyal sorumluluk harcamalarını da 2030’a kadar üç katına çıkaracak.

 

Ar-Ge’ye 80 milyon TL kaynak aktarıldı

Alarko Holding, sürdürülebilirlik stratejisinin Dijital Dönüşüm ve İnovasyon başlığı altında özellikle inovatif ürün ve hizmet tasarımlarına odaklanırken Dijital Strateji Yol Haritası ile Grup şirketlerinin ve tüm ekosistemin geleceğe uygun hale gelmesini sağlıyor. Topluluk genelinde 2022’de Ar-Ge faaliyetlerine 80 milyon TL ayıran Grup, son iki yılda kaynağı %50 oranında yükseltirken, yatırımlarını 2030’a kadar %50 artırmayı taahhüt ediyor.

 

Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim endeksi notu yükseldi

Şeffaf ve sorumlu kurumsal yönetim uygulamalarının tüm paydaşları nezdinde güven oluşturma, uzun vadeli sürdürülebilirlik uygulamalarının devamlılığını sağlama ve değer yaratma açısından oldukça önemli olduğuna inanan Alarko Holding, bu alandaki çalışmalarının karşılığı olarak 2022’de Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu da artırdı. Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim endeksine dâhil olan holding yıl boyunca yapılan geliştirmeler ışığında; “Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Yönetim Kurulu” başlıklarındaki notlarını yükselterek 9,22 uyum notuna ulaştı.

Alarko Holding, “İklim Değişikliği”, “Enerji Verimliliği”, “Yenilikçi Ürünler ve İnovasyon”, “Dijitalleşme”, “Su Yönetimi”, “Yetenek Yönetimi”, “Sorumlu/Sürdürülebilir Tedarik Zinciri” ve “Sürdürülebilir Finans ve Sorumlu Yatırım” konularını yüksek öncelikli konular arasında belirleyerek gelecekte de öncü, güçlü ve saygın bir dünya şirketi olma vizyonuyla kalıcı değer yaratmaya devam edecek.

Diğer Haberler

Alarko, Enerji Sektörünün Geleceğini Belirleyecek Bir Yatırıma İmza Attı

Alarko, Enerji Sektörünün Geleceğini Belirleyecek Bir Yatırıma İmza Attı

Yeni yatırım açılımlarını ekonomi, toplum ve gezegen için sürdürülebilir değer yaratma stratejisi doğrultusunda hayata geçiren Alarko…