• Haziran 12, 2023

Endüstri 5.0’da haberleşme teknolojilerine büyük iş düşecek

Endüstri 5.0’da haberleşme teknolojilerine büyük iş düşecek

Üretim teknolojileri, bir dizi çağdaş otomasyon sistemleri ve veri alışverişini sağlayan haberleşme protokollerini içeren Endüstri 4.0, akıllı fabrika sistemlerini domine eden temel güç olarak konumlanıyor. Üretimde verinin gücünü ortaya koyan, en önemlisi de haberleşme sistemlerinin hızı, esnekliği ve güvenliği üzerine kurgulanan bu devrim, 21.yüzyılın dinamikleri karşısında kabuk değişimine uğruyor. Çok yakın bir zamanda hayatımıza giren Endüstri 5.0, süper akıllı toplum kavramını temsil ediyor ve toplumun teknoloji ile iş birliği yapması anlamına geliyor. Bu iş birliğinin sağlanmasında ise Endüstri 4.0’da olduğu gibi Endüstri 5.0’da da haberleşme teknolojilerine büyük iş düşüyor.

 

Siber fiziksel üretim sistemlerinin başında gelen endüstriyel haberleşme sistemleri, sanayide yaşanan devrimler arasında belirleyici bir rol üstlenmeyi başarıyor. Fabrikaları, akıllı üretim tesisine dönüştürme gayesi taşıyan CC-Link gibi endüstriyel haberleşme protokolleri, giderek daha da fazla önem kazanan Endüstri 5.0 için de önemli bir yerde konumlanıyor. Endüstri 4.0’ın bir sonraki aşaması olan ve toplum odaklı teknoloji devrimi olarak tanımlanan Endüstri 5.0’da makine-insan etkileşimi her zamankinden daha kritik olacağından veri akışını sağlayacak siber fiziksel sistemler, bu yeni devrimin de aktörleri olmayı sürdürüyor. Endüstriyel haberleşme alanında faaliyet gösteren Japonya merkezli CLPA (CC-Link Partner Association) ise en yeni endüstriyel haberleşme protokolleri ile şirketlere Endüstri 4.0’da olduğu gibi Endüstri 5.0 yolculuklarında da rehberlik etmeye devam ediyor.

 

İnsan ve akıllı sistemlerin iş birliğinde hızlı haberleşme çok önemli olacak

Endüstri 5.0, Endüstri 4.0’dan farklı olarak tamamen akıllı sistemlere odaklanmak yerine insan ve akıllı sistemlerin iş birliğine odaklanarak insanı daha farklı bir noktada konumlandırıyor. Akıllı sistemlerin optimizasyonu yerine insan ve akıllı sistemlerinin optimizasyonu esas alan Endüstri 5.0, makineleri insanın performansını artıran bir iş birlikçi olarak görüyor. En önemlisi de daha bütüncül bir perspektiften bakarak Nesnelerin Interneti (IoT), Büyük Veri (Big Data) ve Yapay Zekâ (AI) gibi tüm sistemleri içine alıyor. İnsan ve akıllı sistemlerin haberleşmesinin yanı sıra iş birliği yapmasını da hedefleyen bu harekette, yapay zekânın da desteğiyle verinin gücü bir kez daha ortaya koyuluyor. Bu nedenle cobotların insanlarla iletişim kurduğu sosyal akıllı fabrika çağında sorunsuz iletişim büyük önem taşıyor. Üretimden toplumsal süreçlere kadar her alana entegre edilebilen Endüstri 5.0, haberleşme sistemlerinin güvenli ve verimli alt yapısı sayesinde tüm ilgili proseslerin kesintisiz ve uçtan uca işlemesine olanak tanımayı amaçlıyor.

 

Sosyal akıllı fabrikaların inşasında rol almayı hedefliyor

Şirketlerin ve topluma hizmet eden kuruluşların Endüstri 5.0’a yönelik dijitalleşme stratejileri kapsamında kendilerine uygun endüstriyel ağ teknolojilerini bulmaları gerekiyor. Bu aşamada konusunda uzman bir kuruluş olan CLPA, hem tecrübesi hem de ürünleri ile üreticilerin endüstriyel otomasyonda sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılayarak büyümelerine yardımcı oluyor. En önemlisi de üretim perspektifini insan ve makine iş birliğine uygun hale getirerek insan sezgisini ve problem çözme becerilerini ekosistemin içinde tutuyor. Uzun yıllardan beri endüstriyel haberleşmeden Ethernet’e doğru uzanan dijitalleşme yolculuklarında şirketleri destekleyen CLPA, geleceğin teknolojisi Zamana Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) ile de Endüstri 4.0’da olduğu gibi 5.0’da da değişimin ve dönüşümün öncüsü olarak dikkat çekiyor. En yeni açık teknolojisi olan CC-Link IE TSN yenilikçi Zamana Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisiyle gigabit Ethernet’i birleştirerek siber-fiziksel sistemlerde sensörler ve modellerin ürettiği yüksek hacimli veriyi işleyebiliyor. Bu iki temel unsur, işletmelere mevcut otomasyon çözümlerinden geleceğin teknolojisine geçiş için büyük bir fırsat sunarken mevcut süreçlerini üst düzey uyumlulukla yürütebilmelerine yardımcı oluyor. Yarının devrimi olan Endüstri 5.0 kapsamında insan ve siber fiziksel üretim sistemleri bileşenleri arasında sorunsuz bir iletişim sağlayarak sosyal akıllı fabrikaların inşasında rol almayı hedefliyor.

Diğer Haberler