• Haziran 6, 2022

“Pompa Sistemlerinin Dünyanın Enerji Sarfiyatındaki Payı Yüzde 20”

“Pompa Sistemlerinin Dünyanın Enerji Sarfiyatındaki Payı Yüzde 20”

5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Masdaf Genel Müdürü Vahdettin Yırtmaç, pompa teknolojilerinin dünyadaki ve sanayideki enerji sarfiyatına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Pompalar tarafından tüketilen enerjinin dünyadaki enerji sarfiyatının yaklaşık yüzde 20’sine, endüstrilerde tüketilen elektrik enerjisinin ise ortalama yüzde 30’una denk geldiğini belirten Vahdettin Yırtmaç, eski ve verimsiz pompaların değişimi ile son kullanıcının pompalar tarafından tüketilen enerji maliyetlerinden yüzde 80’lere varan oranlarda tasarruf sağlayabileceğini belirtti.

Pompa sektörünün lider markası Masdaf, “Masdaf dünyaya iyi gelecek” mottosuyla sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirerek, sektördeki öncü şirket olma misyonunu koruyor.

Sürdürülebilirliği; dünya kaynaklarını koruyan çevreci su teknolojilerinin AR-GE’sinden üretimine kadar tüm iş süreçlerine entegre etmeye odaklanan Masdaf, iklim krizinin etkilerini azaltmak ve doğal varlıkları korumak amacıyla şirketin karbon ayak izini düşürerek, karbon emisyonlarını 2030 itibariyle yarıya indirmeyi ve 2050 yılında ise net sıfır noktasına getirmeyi hedefliyor.

Sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratma süreci olarak gördüklerini ifade eden Masdaf Genel Müdürü Vahdettin Yırtmaç, her yıl 5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü kapsamında açıklamalarda bulundu:

Pompa sistemleri, endüstrilerdeki enerjinin yüzde 30’unu tüketiyor
Pompa sektörünün öncü markası Masdaf olarak çözüm ortağı olduğumuz projelere enerji kaynaklarını verimli kullanan, akıllı çözümler sunarak, suya hayat veren teknolojilerimizin ekolojik ayak izini azaltmayı hedefliyoruz. Çünkü hızla artan dünya nüfusu, sanayileşme ve değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle dünyanın enerji ihtiyacı hızla artırıyor. Enerji tasarrufu kavramı günlük yaşamdan sanayi kuruluşlarına kadar her alanda büyük önem kazandı. Enerji tasarrufu, pompa sektörünün de önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Çünkü binalarda, sanayide, altyapı uygulamalarında, su temininde, atık su uygularında ve ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinde kullanılan pompa sistemlerinin enerji sarfiyatı, dünyadaki enerji sarfiyatının yaklaşık yüzde 20’sine denk geliyor. Pompalar tarafından tüketilen enerji, endüstrilerde tüketilen elektrik enerjisinin ise ortalama yüzde 30’una denk geliyor. Bu nedenle son yıllardaki önceliğimiz bu anlamda enerji verimliliğini artırmak ve yüzde 20’lik rakamı mümkün olduğunca aşağıya çekmek oldu. 

Doğru tasarlanmış ürün seçimi önemli
Ancak işletmelerde sistemin kısa sürede kendini amorti edip, kâra geçmesi için “doğru tasarlanmış ürün seçimi” tek başına yeterli bir unsur değil, “doğru pompa seçimi” ile işletmenin ihtiyacına uygun seçimi yapabilmek de oldukça önemli ve ciddi bir mühendislik çalışması gerektiriyor. Bu bilinçle MAS Academy kapsamında “sistem tasarımı/seçimi” eğitimleri düzenleyerek iş ortaklarımızın, binalarda ve endüstriyel tesislerde tercih ettikleri sistemlerde enerji verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Tasarruflu sistem seçiminde  “pompa, motor ve invertör”ün verimi oldukça önemli. Sistem karakteristik eğrisi, pompa seçimini önemli ölçüde etkiliyor. Sistemdeki kayıplar ne kadar az olursa enerji sarfiyatı da o kadar az oluyor. Bu nedenle tesisatlarda “boru çapı seçimi” de doğru yapılmalı. Bu şekilde, sorunsuz ve verimli çalışan pompa teknolojilerimiz ile optimum enerji verimliliği sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Renovasyon enerjiden yüzde 80 tasarruf sağlıyor
Endüstriyel tesislerde ki eski ve verimsiz pompalar için reel tüketim ölçümleri yaparak; sistemin yenilenmesi durumunda işletmenin sağlayacağı enerji tasarrufunu ve amortisman sürelerini rapor halinde sunduklarını belirten Vahdettin Yırtmaç, sözlerine şöyle devam etti:

“Renovasyon projelerine ücretsiz mühendislik hizmeti sunarak, müşterilerimizi, verimsiz pompaların yerine yüksek verimli pompalar kullanmaları konusunda teşvik ediyoruz. Çünkü pompa değişimi ile son kullanıcının pompalar tarafından tüketilen enerji maliyetlerinden yüzde 80’lere varan oranlarda tasarruf sağlayabiliyoruz. Böylece sisteminde 1-3 yıl kadar kısa sürede kendini amorti etmesi de mümkün oluyor.

“İklim zararsız bir ekonominin gelişmesine katkı sağlıyoruz”
Bu çerçevede enerji ve su kaynaklarını akıllı ve verimli kullanan çevreci su teknolojilerimiz ile binalarda ve işletmelerdeki elektrik tüketimini azaltarak, CO2 emisyonunun düşürülmesine ve böylece iklim zararsız bir ekonominin gelişmesine katkı sağlıyoruz”  şeklinde konuştu.

“Dijital dönüşümü şirket geneline yayıyoruz”
AR-GE’den lojistiğe kadar tüm süreçlerinde faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini en aza indirme misyonu ile hareket ettiklerini vurgulayan Vahdettin Yırtmaç, bu kapsamda hayata geçirdikleri dijitalleşme faaliyetleri hakkında da bilgi verdi:

Masdaf olarak son iki yıldır dijitalleşme ve akıllı teknolojilere olan yatırımlarımızı yüzde 50 artırdık.  Dijital dönüşümü, şirket geneline yayarak, yaşatmayı hedefliyoruz. Üretim altyapımızı, sanayinin dönüşümü yani Endüstri 4.0 anlayışına uygun olacak şekilde geliştiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımız ve yatırımlarımızla 2030 yılı itibarıyla faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon salınımını, 2022 yılına göre yüzde 40 azaltmayı, 2050’de ise karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda gelecek dönemde “ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi”ne de geçerek, süreçlerimizin çevresel etkilerini daha da azaltmayı planlıyoruz. Kalite birimimiz bu konuyla ilgili çalışmaları başlattı, bizde gerekli desteği veriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. 

Sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratma süreci olarak gören Masdaf, hayata geçirdiği çalışmalarla “dünyaya iyi gelmeye” devam ediyor.

Diğer Haberler

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği: “Zamanımızı Geri Alamayız”

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği: “Zamanımızı Geri Alamayız”

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde arazi bozulmasını önlemek, çölleşme ve kuraklığa…
Çevreyi korumanın yollarından biri yapılaşmada çevreci yaklaşım

Çevreyi korumanın yollarından biri yapılaşmada çevreci yaklaşım

Dünyanın nüfusu hızla artıyor. Kaynakların sınırlı olduğu dünyada gelişen teknoloji ile tüketim alışkanlıkları değişiyor. Daha fazla…
Dünya enerjisinin yüzde 20’sini tüketen pompalarda tasarrufun yolları

Dünya enerjisinin yüzde 20’sini tüketen pompalarda tasarrufun yolları

Dünyada sarf edilen elektriğin yüzde 20’sini pompalar tüketiyor. Ancak; binalarda, endüstride, altyapı uygulamalarında, ısıtma, soğutma ve…