• Ocak 4, 2024

TÜYAK 2023’e yaklaşık 3600 kişi katıldı

TÜYAK 2023’e yaklaşık 3600 kişi katıldı

Sempozyumda “Yangın Güvenliğinde Teknolojik Gelişmeler ve Dijitalleşme” teması işlendi.  

TÜYAK-  Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneği ev sahipliğinde 22-23-24 Kasım 2023 tarihleri arasında sekizinci kez gerçekleştirildi. TÜYAK 2023 – Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi’ni yaklaşık üç bin altı yüz kişi ziyaret etti.

90 akademisyen, bilim adamı ve yangın uzmanı, 16 oturum, 3 eğitim, panel ve forumda yangın güvenliği ile ilgili güncel konuları tartıştı.

 

TÜYAK 2023 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, TÜYAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Kazım Beceren ve TÜYAK 2023 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyum ve Sergisi, Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Balık’ın açılış konuşmalarının ardından düzenlenen açılış töreniyle başladı.

 

TÜYAK 2023 Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Balık;

“2009 yılından beri her iki yılda bir yapılan uluslararası yangın güvenliği sempozyum ve sergisi etkinliğimizin sekizincisi, “Yangın Güvenliğinde Teknolojik Gelişmeler ve Dijitalleşme” ana temasıyla bugün başladı.

1.oturum dışındaki diğer 15 oturum için, eşzamanlı olarak üç ayrı salonda gerçekleşecek sempozyumda üç gün boyunca sunumu yapılacak toplam 63 adet bildiriyi izleme imkânınız olacak. Bildirileri hazırlayan yazar profili; Türk ve yabancı üretici temsilcileri, itfaiye amirleri, akademisyenler, danışmanlar, işletme teknik ekipleri, denetim kuruluşlarında görevli uzmanlar ve sigorta kuruluşu temsilcileri gibi yangın güvenliği sektörünün birçok bileşenini kapsayan geniş bir yelpazeden oluşuyor. Sempozyumunun açılış oturumunda yangın güvenliği ile ilgili Avrupa standartlarının güncellenmesinde görev alan konuşmacılar katılmakla beraber bugün gerçekleştireceğimiz “Yenilenen Standartlar” konulu panelde, söz konusu Türk-Avrupa standartlarındaki önemli değişikliklerin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’le uyumlu olmayan yönlerini ve ülkemizdeki uygulamaları konuşacağız.

Sempozyumun son günü “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” uygulamalarını konu alan geleneksel hale gelmiş bir forum gerçekleştireceğiz. Foruma katılma imkanı bulan dinleyiciler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan, İtfaiyelerden ve farklı disiplinler adına TÜYAK’ ı temsil eden uzmanlardan oluşan konuşmacılara yönetmelik uygulamaları ile ilgili soru yöneltme ve görüşlerini paylaşma şansına sahip olacaklar.

TÜYAK uzmanlarından oluşan bir komisyonun özverili çalışmalarıyla hazırlanan ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in” ilk dört kısmındaki toplam 66 adet yönetmelik maddesi için açıklayıcı bilgi ve görseller içerecek olan bir uygulama kılavuzunun ilk baskısını bugün sizlere ulaştırmayı planlamıştık ancak matbaa kısmında sorun yaşadığımız nedeniyle sizlere sunamadık. Kılavuz kitapla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bilgilerle sizlere ulaşıyor olacağız.

Ülkemizde yangın güvenliği bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaları ilke edinen TÜYAK’ın gerçekleştirdiği düzenli etkinliklerin en kapsamlısı olan sempozyum ve sergilerin bu yıl düzenlenecek olan TÜYAK 2023’ün başarıyla gerçekleşmesi çok sayıda kişi ve kurumun katkısı ve emeği ile mümkün hale geldi. Öncelikle TÜYAK’ın kurulmasında ve bu değerli organizasyonun ülkemize kazandırılmasında en büyük pay sahibi olan merhum Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ’ı rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.

Sempozyum ve sergi etkinliğinin tüm katılımcılar için ücretsiz olarak faydalanılabilir olmasını sağlamak için sponsor olan ve katkıda bulunan firma ve kuruluşlara, hazırladıkları bildiriler ve yaptıkları sunumlarla yangın güvenliği ile ilgili çalışmalarını katılımcılarla paylaşan bildiri sahiplerine, forum ve panel konuşmacılarına ve oturum başkanlarına, sempozyum kapsamında düzenlenen kurslarda eğitmen olarak görev alan uzmanlara, organizasyonda görev alan Sempozyum Yürütme Kurulu üyelerine, Tüyak Yönetim Kurulu ile Sempozyum Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerine, Tüyak yetkililerine ve organizasyon firması personellerine teşekkür ediyorum. Bu organizasyona doğrudan katkı veren kişi ve kurumların yanı sıra, yangın güvenliğine gösterdikleri ilgi sayesinde bu sempozyum ve sergi etkinliğinin devamlılığı için en önemli motivasyon kaynağı olan tüm katılımcılara TÜYAK 2023 sempozyum yürütme kurulu adına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

 

Sonrasında söz alan TÜYAK Vakıf ve Dernek başkanı Dr. Kazım Beceren;

Yangın güvenliğine ilgi duyan herkesin teknik bilgiye ücretsiz olarak ulaşmasını amaç edindiğimiz çeşitli etkinlikler arasında, bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiğimiz uluslararası yangın güvenliği sempozyum ve sergisi, bu etkinliklerimizin en kapsamlı olanıdır. İki yılda bir gerçekleştirdiğimiz sempozyum ve sergi dışında, kamuoyunun yangın güvenliği ile ilgili teknik bilgiye ücretsiz erişimini sağlamayı amaçladığımız diğer bilgi paylaşım platformları, üç ayda bir yayınlanan Yangın Güvenliği Dergisi ile her yıl belli sayıda düzenlediğimiz seminer ve webinar etkinliklerimizdir.

Sempozyumla beraber bu yıl toplam 5 adet eğitim semineri ve 7 adet webinar düzenledik.  Düzenlediğimiz organizasyonlarda güncel konuları daha kapsamlı olarak ele almaya çalışıyoruz. Seminerler ve webinarlar dışında farklı platformlara duyulan ihtiyacı karşılamak için, 2024 yılı etkinliklerimize bir adet de atölye çalışması ilave etme kararı aldık.

Bunların dışında TÜYAK 2023’te ilk baskısını yayınlamayı hedeflediğimiz ve ilk aşamada Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in ilk 66 maddesinde yer alan bazı hükümler için ilave açıklamalar ve açıklayıcı görseller içerecek şekilde hazırladığımız ancak basım aşamasında sorun yaşadığımız Uygulama Kılavuzu’nun, en az TÜYAK 2023 sempozyumu kadar ses getirmesini bekliyoruz.

Yangın güvenliği sektörüne katkıda bulunmak için çaba sarf eden çok sayıda kişi ve kurumun desteği ve toplumumuzun bu etkinliklere gösterdiği ilgi sayesinde ücretsiz olarak faydalanabilecek şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Bu kapsamda TÜYAK etkinliklerinde emeği geçen tüm kurul ve komisyon üyelerimize, katkıda bulunan sponsor firmalara, makale veya bildiri yayınlayarak, sunum yaparak, eğitim vererek teknik bilgi paylaşan uzmanlara, TÜYAK 2023’te görev alan tüm kişi ve kurumlara ayrı ayrı teşekkürü borç biliriz. Son olarak, kendisini ülkemizde yangın güvenliği konusunun gelişmesine adayan ve bu yolda her biri birbirinden değerli eserlere imza atan değerli Hocamız Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ’ı minnetle ve özlemle anıyoruz.

 

Açılışı takiben oturumlarla devam eden sempozyumda 90 akademisyen, bilim adamı ve yangın uzmanı tarafından, 16 ayrı oturum, panel ve forumda yangın güvenliği ile ilgili konular tartışıldı. Sempozyum vesilesiyle yangın güvenliğinin belirli bir disiplini hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen katılımcılara yönelik hazırlanan “Mimari Tasarımda Yangın Güvenliği: Eğitmen Çoşkun Yarar”, “Yağmurlama Sistemi Tasarımında Bilgisayar Destekli Hidrolik Hesap Eğitimi: Eğitmen Serhat Göke” ve “Endüstriyel Tesislerde Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Tasarımı: Eğitmen Aytekin Durmuş ve Eğitmen Kemal Yapıcı” kursları da eş zamanlı olarak yapıldı.

Sektörün önde gelen firmalarının ve isimlerinin katılımlarıyla gerçekleşen sempozyumun ana teması olarak belirlenen “Yangın Güvenliğinde Teknolojik Gelişmeler ve Dijitalleşme” konularında hazırlanan bildirilere öncelik verildi. Yurt içinden ve dışından yoğun ilgi gören toplantılarda birinci gün tek salonda, ikinci ve üçüncü gün 3 ayrı salonda eşzamanlı olarak teknik içerikli sunumlar yapıldı. Sunulan bildirilerin tam metinlerinin yer aldığı sempozyum bildiri kitabı, elektronik ortamda okunabilecek şekilde hazırlandı. Böylece sempozyumdan sonra da bildirileri incelemek mümkün oldu.

Sempozyumda toplam 63 adet bildiri yer aldı. Ayrıca, sempozyum kapsamında, gerçekleşen “Yenilenen Standartlar” konulu panelde, son beş yıl içerisinde güncellenen başlıca Türk-Avrupa standartlarındaki önemli değişikliklerin uygulamalara olumlu/olumsuz etkileri masaya yatırıldı.

Sempozyumun üçüncü günü yapılan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” konulu forumda mimarlar, tasarımcılar, müteahhitler, bina ve tesis işletme temsilcileri, onay vermeye yetkili merci olan bakanlık yetkilileri, belediyeler, itfaiye birimleri, danışmanlar, sigorta uzmanı katılımcılar ile yönetmeliğin uygulamasında karşılaşılan problemler tartışılarak öneriler getirildi.

Sempozyum, yangın güvenliği konusunda çalışan araştırmacı, tasarımcı ve uygulamacıları biraraya getirerek tanışmalarını, tartışmalarını ve bilgi alışverişinde bulunmalarını sağladı.
22 – 24  Kasım 2023 tarihleri arasında Etix Events organizasyonuyla Lütfi Kırdar Konferans Merkezi –Rumeli Salonunda düzenlenen TÜYAK 2023’te yangın güvenliği alanında en son teknolojilerden oluşan yangın güvenliği çözümlerini sergileyen firmalar, yeni iş fırsatları yaratma şansı buldu. TÜYAK 2023’i üç gün boyunca üç bin altıyüz kişi ziyaret etti ve sergi alanında ulusal ve uluslararası firmaların stantlarını ziyaret etme imkânı buldu.

 

2025 yılında buluşmak üzere

Geleneksel hale gelen “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in” masaya yatırıldığı, Sempozyumun üçüncü günü gerçekleşen ve başkanlığını TÜYAK Vakfı ve Derneği  Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Kazım Beceren’in yaptığı forumda, katılımcılarla birlikte yönetmelik ve uygulamalarında yaşanılan sorunlar ve yapılması gerekenler tartışılarak bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sekizincisi düzenlenen TÜYAK Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisinin, hem özel sektörden hem de kamu kurum ve kuruluşlarından yangın güvenliği konusunda çalışan uzmanları bir araya getiren, sorunların ve çözümlerinin tartışıldığı önemli bir platform olduğunun belirtildiği sempozyum, sektöre katkı getirmesi dileğiyle son buldu.

Diğer Haberler

Masdaf, TÜYAK Seminerleri’nde Paydaşlarıyla Buluşmaya Devam Ediyor

Masdaf, TÜYAK Seminerleri’nde Paydaşlarıyla Buluşmaya Devam Ediyor

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Derneği (TÜYAK) tarafından düzenlenen “yüz yüze eğitim seminerleri”nin gümüş…