Kayseri Şeker

Archive

Kayseri Şeker’in buharını Mimsan üretecek

Kömür yakıtlı kojenerasyon tesislerinin kurulumu konusunda Türkiye’nin öncü markası olan Mimsan, Kayseri Şeker’in Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi’ne anahtar teslimi akışkan yataklı buhar kazanı sistemi kuracak. Projenin 23 Mayıs’ta