• Mayıs 4, 2023

Çevre Teknolojileri Endüstrisinin Geleneksel Buluşması 2023 IFAT Eurasia ile Gerçekleşti

Çevre Teknolojileri Endüstrisinin Geleneksel Buluşması 2023 IFAT Eurasia ile Gerçekleşti

Türkiye, içme suyu, atık su ve katı atık altyapısına büyük yatırımlar yapıyor. Mevcut kalkınma planı, toplam 18 milyar Euro’dan fazla yatırımla 1.400 yeni atık su arıtma tesisi ve 30 bin kilometrelik kanalizasyon inşaatını içeriyor. Şubat ayında yaşanan deprem felaketinden sonra birçok yerleşim biriminde altyapıların yeniden inşasına odaklanılıyor. Tam da bu süreçte gerçekleştirilen IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı 381 firmayı temsil eden 203 katılımcı ile 9.000 dolayında  sektör profesyonelini buluşturdu.

27-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen IFAT Eurasia, Türkiye ve çevre bölgelerde çevre teknolojileri konusunda en önemli platform olduğunu bir kez daha kanıtladı. Asya ve Avrupa’dan karar alıcıları bir araya getiren Fuar’a katılım 2021 yılına kıyasla neredeyse ikiye katlandı.

EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen IFAT Eurasia, Federal Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Jürgen Schulz, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan’ın katıldığı törenle ziyarete açıldı.

İhtisas fuarlarının geniş kapsamlarıyla ülkeler arası iş ilişkilerinin geliştirilmesinde büyük rol oynadığını belirten Federal Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Jürgen Schulz, “Alman fuar endüstrisi Türkiye’de Eko MMI Fuarcılık ile yaptığı yakın işbirliği sonucunda yıllardır bölgenin en önemli fuarlarına imza atmaktadır. IFAT Eurasia fuarı ve konferanslarıyla dünyanın günümüzde en önemli sorunlarından biri olan su/atık su yönetimi, geri dönüşüm, atıktan enerji elde etme ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi çevre açısından hayati öneme sahip konulara odaklanan bir organizasyon gerçekleştirilmektedir.” dedi.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan ise yaptığı konuşmada, “Türkiye’de yaklaşık 35 milyon ton belediye atığı yaratılıyor ve bunun geri kazanılması gerekiyor. Türkiye’de bu rakamın yaklaşık yüzde 25’i geri dönüştürülebilmektedir. Geri dönüşümün gelişmiş ülkeler ortalaması yüzde 60 civarındayken bizim hedefimiz de bu oranlara çıkmak ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları hayata geçirmek olmadır.” dedi.

“Hızla artan nüfus ve şehirleşme ile Türkiye’de ve tüm Avrasya bölgesinde su ve çevre çözümleri talebi sürekli artıyor. Buradaki zorluk, hem kamu hem de özel sektör için yenilikçi ama aynı zamanda ekonomik olarak uygulanabilir çözümler bulmak ve uygulamaktır.” diyen Messe Münih Yönetim Kurulu Üyesi Falk Senger; “Çevresel ürün ve hizmet çözümleri, güvenli içme suyuna erişimden, endüstriyel ve atık su arıtmaya, atıkların profesyonelce bertaraf edilmesine, ham maddelerin geri kazanılmasına, iş güvenliğine veya kirliliğin önlenmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacaktır.” şeklinde konuştu.

EKO MMI Fuarcılık Limited Şirketi İdari Direktörü İlker Altun da konuşmasında IFAT Eurasia’nın önemi ve gerçekleştirdiği görevi; “Kentleşme ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte atık miktarı ve çeşitliliği artıyor. Atıkların önemli bir kısmı hammaddeye veya enerjiye dönüştürülebiliyor.  Bu da geri dönüşüm sektörünün tüm dünyada önemini artırmaktadır. IFAT Eurasia temiz çevre, sürdürülebilir yaşam koşulları, döngüsel ekonomi ve iklim krizi ile mücadeleye katkı sunmaktadır” sözleri ile ifade etti. 80 ülkeden 8 bin 764 kişinin ziyaret ettiği, 28.800 metrekare alanda 10 ülkeden 381 markayı temsil eden 203 katılımcı ve Almanya, Avusturya, İsviçre ve Çin uluslararası ortak katılımları dikkate alındığında en fazla firma ile temsil edilen ilk 3 ülke Türkiye, Çin ve Almanya oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Belediyeler Birliği, Alman Su, Atıksu ve Atık Derneği (DWA) ve Uluslararası Katı Atık Derneği (ISWA) başta olmak üzere, sektörü temsil eden kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ile bölgemizdeki çevre yatırımları ve ülkemizde deprem sonrası ortaya çıkan yeniden yapılanma ihtiyacı irdelendi.  Programlar arasında, su sektöründe dijitalleşme ve otomasyon için Türk-Alman çözümleri ve sağlık sektöründe atık yönetimi konularına odaklanan kapsamlı bir destek programı da yer aldı.

Fuar kapsamında 4’üncü kez gerçekleşen Uluslararası Çevre Konferansı IREMCON ise “Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Atık Yönetiminde Uluslararası İşbirliğini Güçlendirme” konusuna odaklandı.

Diğer Haberler